Konta FTP

Opcja ta pozwala na zakładanie i usuwanie kont FTP oraz przeglądanie logów dla każdego z nich. Po jej wybraniu pojawi się lista aktualnie założonych kont FTP, z których każde można usunąć (Delete) lub zmienić jego hasło (Change Pass). Czynności tych nie można jednak wykonać dla kont głównych, które są na liście oznaczone jako Main Account. Obok kont nie będących kontami głównymi znajduje się również katalog, do którego dane konto jest przypisane. Należy pamiętać, że do wybranego konta FTP należy się logować używając dokładnie takiego loginu, jak podany na liście (łącznie ze znakiem @, o ile występuje w loginie).
Aby założyć nowe konto FTP należy użyć opcji Dodaj konto FTP (Add FTP Account). Pojawi się formularz, w którym należy wpisać login nowego konta, hasło do niego oraz katalog, do którego będzie miał dostęp użytkownik logujący się do tego konta (Directory). Należy pamiętać, że po zalogowaniu do konta FTP użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich podkatalogów danego katalogu, tak więc jeśli jako katalog wpisany zostanie znak '/', to użytkownik uzyska dostęp do całego katalogu public_html (a więc w praktyce do całego konta). Aby przypisać konto do subdomeny należy wpisać nazwę katalogu, do której się ona odwołuje (w większości przypadków jest ona zgodna z nazwą subdomeny - więcej informacji w punkcie Subdomeny). Aby utworzyć nowe konto należy zaakceptować wpisane dane przyciskiem Utwórz (Create).
Na stronie zawierającej listę istniejących kont FTP znajdują się również linki do logów (dzienników) każdego z kont FTP. Nie zaleca się bezpośrednio korzystać z tych linków, ponieważ mogą wystąpić problemy z zalogowaniem do FTP poprzez przeglądarkę - lepiej jest użyć klienta FTP.

Tani hosting od HostingHouse.pl,