Strony błędów

Jeśli administrator zezwolił na to, istnieje możliwość stworzenia dla serwera własnych stron błędów. Można stworzyć własne strony dla następujących błędów:
- 400 - złe wywołanie (bad request),
- 401 - wymagana autoryzacja (authorization required),
- 403 - dostęp zabroniony (Forbidden),
- 404 - błędna strona (wrong page),
- 500 - wewnętrzny błąd serwera (internal server error).
Po wybraniu kodu błędu pojawi się okno edycji strony dla niego. Strona błędu może zawierać kod HTML oraz specjalne znaczniki, do wstawienia których służą przyciski umieszczone nad oknem edycji:
Polecający URL (Referring URL) - adres strony, z której użytkownik wszedł na nieistniejącą stronę,
Adres IP gościa (Visitor's IP address) - adres IP użytkownika,
Wymagany URL (Requested URL) - adres nieistniejącej na serwerze strony, do której użytkownik chciał się odwołać,
Nazwa serwera (Server name) - nazwa serwera, na którym znajduje się strona błędu,
Przeglądarka gościa (Visitor's browser) - przeglądarka, jakiej używa użytkownik,
Przekieruj kod statusu (Redirect Status Code) - kod przekierowania.
Po wprowadzeniu kodu strony błędu należy zapisać zmiany używając przycisku Zapisz (Save).

Tani hosting od HostingHouse.pl, bmw jazda próbna ,