Katalogi zabezpieczone hasłem

Moduł ten umożliwia zabezpieczenie dowolnego katalogu hasłem (.htaccess). Po jego wybraniu pojawi się lista katalogów na serwerze (obok katalogów zabezpieczonych hasłem widoczna jest ikna kłódki). Aby zmienić aktualnie wyświetlany katalog na inny, należy kliknąć na ikonę folderu obok jego nazwy. Kliknięcie na nazwie katalogu spowoduje przejście do strony, na której można ustawić hasła dostępu do wybranego katalogu.
Aby zabezpieczyć katalog hasłem należy zaznaczyć opcję Katalog wymagający hasła do dostępu via web (Directory requires a password to access via the web). W polu Protected Resource Name można wpisać tekst, który będzie się pojawiał w oknie logowania do katalogu. Zabezpieczenie należy uaktywnić naciskając przycisk Zapisz (Save). W celu usunięcia zabezpieczenia katalogu hasłem należy odznaczyć odpowiednią opcję i zapisać zmiany przyciskiem Zapisz (Save).
Poniżej znajduje się lista aktualnie przypisanych do katalogu użytkowników. Każdy z nich może mieć oczywiście inne hasło dostępu do katalogu. Aby dodać użytkownika należy wpisać nazwę (login) w polu Nazwa użytkownika (Username) i hasło w polu Hasło (Password), a następnie nacisnąć przycisk Dodaj/modyfikuj użytkownika (Add/modify authorized user). Aby zmienić hasło istniejącemu użytkownikowi należy wpisać jego login i hasło, a następnie nacisnąć przycisk Zmień hasło (Change password). W celu usunięcia użytkownika należy wybrać jego nazwę z listy i nacisnąć przycisk Skasuj użytkownika (Delete user).

Tani hosting od HostingHouse.pl,