Ustawienia indexowania

Moduł ten pozwala na ustawienie dla każdego katalogu sposobu wyświetlania jego zawartości (jeśli nie ma w nim pliku index.*).
Po wybraniu modułu pojawi się lista katalogów na serwerze. Aby zmienić aktualnie wyświetlany katalog na inny należy kliknąć na ikonę folderu obok jego nazwy. Kliknięcie na nazwie katalogu spowoduje wyświetlenie możliwych dla niego ustawień:
Default system indexing - domyślny sposób wyświetlania (zależny od ustawień serwera),
No Indexes - wyświetlana będzie lista plików znajdujących się w katalogu,
Standard Indexing (text only) - nie zezwala na przeglądanie listy plików i zwraca błąd 403 (Forbidden - dostęp zabroniony); ustawienie zalecane dla katalogów, które nie zawierają plików graficznych,
Fancying Indexing (graphics) - jak wyżej, z tym, że ustawienie to jest zalecane dla katalogów zawierających pliki graficzne.

Tani hosting od HostingHouse.pl,