Filtrowanie i Przekazywanie poczty

Filtrowanie poczty (E-mail Filtering) Funkcja umożliwiająca dodanie filtrów poczty email, które działają na zasadzie przeszukiwania przychodzących wiadomości pod kątem występowania określonych ciągów znaków w wybranych polach (nadawca, adresat, temat, tresc) i na tej podstawie przekierowuje ją na wybrane konto email lub usuwa z serwera.
Po wybraniu tej opcji pojawi się lista aktualnie istniejących filtrów poczty, z których każdy można zmienić (Edit) lub usunąć (Delete). Aby utworzyć nowy filtr należy użyć opcji Dodaj filrt (Add Filter). Pojawi się formularz, zawierający następujące pola:
Filtry (Filter) - miejsce, w którym będzie sprawdzane występowanie danego ciągu znaków; do wyboru są: Od - nadawca (From), Temat (Subject), Do - adresat (To), Treść (Body), Dowolny handler - wszystkie powyższe (Any handler). Dodatkowo (jeśli usługa jest dostępna na serwerze) na liście znajduje się SpamAssassin Spam Header, która powoduje wykonanie wybranej czynności dla każdego maila oznaczonego jako spam przez system SpamAssassin. Na drugiej liście rozwijanej znajdują się możliwe do wybrania warunki:
- pasuje (equals) - wpisane wyrażenie występuje (dokładnie w takiej formie) w wybranym miejscu wiadomości,
- pasuje regex (matches regex) - jak wyżej, ale z możliwością używania wyrażen regularnych (regular expressions),
- zawiera (contains) - wpisane wyrażenie jest częścią wybranego fragmentu nagłówka wiadomości,
- zaczyna się od (begins with) - wpisane wyrażenie jest początkiem wybranej części nagłówka wiadomości.
Miejsce docelowe (Destination) - tutaj podaje się miejsce, do którego zostanie przekazana wiadomość spełniająca podane kryteria; może to być skrypt (np. /home/user/email.pl) lub konto email (np. user@domena.pl); można również usunąć taką wiadomość wpisując Discard,
Utworzenie i aktywacja nowego filtra następuje po naciśnięciu przycisku Aktywuj (Activate).
Pod listą aktywnych filtrów znajduje się formularz umożliwiający przetestowanie działania filtrów poczty. Wystarczy wpisać w pole cały nagłówek wiadomości oraz treść (oddzieloną od nagłówków pustą linią) i nacisnąć przycisk Testuj filtr (Test Filter). Podane zostaną informacje o efekcie działania filtrów (jest to przydatne przy większej ich ilości, kiedy liczy się również kolejność ich wykonywania).

Przekazywanie poczty (Forwarders)

Opcja ta pozwala na ustawienie przekierowań, które będą przesyłały całą przychodzącą na wybrane konto pocztę na dowolny docelowy adres email.
Po wybraniu tej opcji pojawi się lista aktualnie ustawionych przekierowań, z których każde można usunąć (Delete). Używając opcji Dodaj przekierowanie (Add Forwarder) można dodać nowe. W polu należy wpisać login konta, z listy wybrać domenę lub subdomenę, w której się to konto znajduje, a w ostatnim polu podać docelowy adres email. Po naciśnięciu przycisku Dodaj przekierowanie (Add Forwarder) cała poczta przychodząca na konto będzie przesyłana na konto docelowe.

Tani hosting od HostingHouse.pl,