Skrypty CPanel

Oto krótkie omówienie dostarczanych razem z cPanelem skryptów. Niektóre z nich (w większości CGI) są gotowe do użycia, inne wymagają instalacji, która jest uproszczona do minimum. Należy pamiętać, że są to skrypty firm/osób trzecich i nie obejmuje ich support twórców cPanela. Celowo nie opisałem ich działania ani konfiguracji, ponieważ odpowiednie dokumentacje są dostępne na stronach projektów lub ich polskich odpowiednikach.

Chatroom

cPanel oferuje kilka gotowych do użycia skryptów. Jednym z nich jest Entropy Chat, prosty skrypt PHP umożliwiający prowadzenie rozmów on-line (czat). Aby zainstalować go na swojej stronie wystarczy umieścić podany kod HTML. W tym samym module zawarty jest link umożliwiający dostęp do czata napisanego w Javie. Dostępność obu tych skryptów jest zależna od administatora serwera.
PhpMyCha

 

Moduł ten pozwala na instalację skryptu PhpMyChat. Aby to zrobić należy wypełnić formularz zawierający pola:
Install chatroom at this url - katalog, w którym zostanie zainstalowany chat (musi być to katalog znajdujący się w katalogu głównym serwera).
Admin username - login administratora chata,
Admin password - hasło administratora.
Naciśnięcie przycisku Install spowoduje utworzenie odpowiedniego katalogu i instalację skryptu. Należy pamiętać, że PhpMyChat będzie używał jednej bazy MySQL.

Bulletin Board

Ten moduł umożliwia szybką instalację forum phpBB na serwerze. Wystarczy wypełnić następujące pola:
Admin User - nazwa użytkownika, który będzie posiadał uprawnienia administratora forum,
Admin Pass - hasło administratora,
Install at this url - katalog, w którym zostanie zainstalowane phpBB.
Naciśnięcie przycisku Install spowoduje utworzenie odpowiedniego katalogu i instalację skryptu.
Poniżej znajduje się lista już zainstalowanych for. Można wykonać upgrade (uaktualnienie) skryptów do aktualnej wersji (wybór instalacji z listy rozwijanej i naciśnięcie przycisku Upgrade to [numer_wersji]) lub usunąć instniejące forum (wybór z listy rozwijanej i naciśnięcie przycisku Remove).

Centrum CGI (CGI Center)

Moduł zawiera kilka mniej lub bardziej użytecznych skryptów CGI, które można wykorzystać na swojej stronie.

Simple CGI Wrapper

Umożliwia uruchamianie skryptów CGI z określonym ID użytkownika. Funkcja domyślnie jest dostępna - wystarczy umieścić skrypty w katalogu 'scgi-bin' serwera.

Random HTML

Skrypt pozwalający na wyświetlanie losowego tekstu na stronie. Wystarczy wpisać teksty w polu formularza (jeden w jednej linii), a następnie dodać w kodzie strony odpowiedni znacznik (umieszczony nad polem).

Simple Guestbook

Bardzo prosta księga gości. Aby z niej skorzystać wystarczy umieścić na stronie odpowiedni kod HTML. Opcja Edit Guestbook Template pozwala na edycję szablonu księgi.

Counter

Prosty licznik wejść. Aby z niego skorzystać należy skonfigurować go za pomocą formularza, zawierającego następujące opcje:
Counter/Clock/Date - tryb pracy; pierwszy wyświetla licznik wejść, drugi aktualny czas, a trzeci datę,
Timezone - strefa czasowa (domyślnie strefa pobrana z serwera),
TimeFormat - format czasu (12- lub 24-godzinowy),
DateFormat - format daty (DD - dni, MM - miesiące, YY - rok),
Frame Thickness - grubość ramki dookoła licznika,
Frame Color - kolor ramki (wybór składowych RGB); podgląd umożliwia opcja Preview,
Max Digits - liczba cyfr w liczniku,
Style - rodzaj licznika (podgląd umożliwia opcja See Styles),
Color Replacer - umożliwia zastąpienie dowolnego koloru w liczniku (Source Color) innym (Replacement Color); podgląd umożliwia opcja Preview,
Counter Name - nazwa licznika.
Opcja Preview pozwala na obejrzenie wyglądu licznika przy aktualnych ustawieniach, a Generate HTML generuje kod HTML do wstawienia na stronę.
Poniżej znajduje się formularz umożliwiający wyzerowanie wybranego licznika. W polu Counter Name należy wpisać nazwę licznika, a w polu New Count wartość, jaką chcemy mu nadać (można wpisać dowolną liczbę). Zmiany zatwierdza się przyciskiem Commit Changes.

Clock

Zegar pokazujący aktualny czas. Konfiguracja obejmuje następujące aspekty:
TimeZone - strefa czasowa (domyślnie strefa pobrana z serwera),
TimeFormat - format czasu (12- lub 24-godzinowy),
Border - określa czy zegar będzie miał ramkę (On/Off),
Show Date - określa czy będzie wyświetlana również bieżąca data,
Foreground Color - kolor zegara,
Background Color - kolor tła.
Naciśnięcie przycisku Make HTML spowoduje wygenerowanie kodu HTML do wstawienia na stronę.

Countdown

Skrypt odliczania czasu, jaki pozostał do określonej daty. Datę określa się wybierając z list rozwijanych miesiąc (Month), godzinę (Hour), dzień (Day) i rok (Year). Opcja Make HTML generuje kod HTML do wstawienia na stronę.
CGI Email

Skrypt pozwalający na umieszczenie na stronie formularza, którego treść będzie przesyłana na wybrany adres e-mail. Wiecej o tym skrypcie i jego konfiguracji można znaleźć na stronie projektu

Entropy Search

Skrypt umożliwiający na umieszczenie na stronie wyszukiwarki. Opcja Setup Search Engine generuje kod HTML, który należy umieścić na stronie, oraz pozwala na dostosowanie wyglądu strony z wynikami wyszukiwania (Edit Search Result Template). Opcja Rebuild Search Index tworzy lub uaktualnia indeks strony dla tej wyszukiwarki (należy wykonać tą czynność po każdej zmianie treści na stronie).
Należy pamiętać, że ten skrypt wyszukiwarki spełnia swoją rolę jedynie w przypadku stron statycznych, stworzonych bez użycia jakiegokolwiek języka server-side (PHP, Perl itp.).

Entropy Banners

Prosty rotator banerów. Wystarczy na stronie umieścić podany kod oraz wysłać banery na serwer (przycisk Add Banner(s)). Używając opcji Modify Rotation można zmieniać sposób rotacji banerów.

Należy pamiętać, że wszystkie skrypty znajdujące się w module Centrum CGI wymagają, aby strona, w której są umieszczone, miała rozszerzenie shtml.

Sklep Agora Shopping Cart (Agora Shopping Cart)

Moduł umożliwia łatwą instalację skryptu Agora Shopping Cart na serwerze. Szczegółowe informacje na temat tego oprogramowania można znaleźć na stronach projektu.

Tani hosting od HostingHouse.pl, serwis niszczarek warszawa , Sprzęt do monitoringu AHD ,