Adres domyślny i automatyczne odpowiedzi

Adres domyślny (Default Address) cPanel pozwala na ustawienie adresu email, na który będą przekierowywane przesyłki, które mają w adresie odbiorcy nieistniejące konto (wiadomości niedostarczone). Domyślnie poczta jest kierowana na konto główne serwera. Można ustawić różne konta dla każdej domeny i subdomeny używając opcji Ustaw adres domyślny (Set Default Address). Jeśli dla danej domeny/subdomeny wpisze się zamiast adresu email frazę :blackhole:, to poczta z błędnym adresatem będzie usuwana z serwera. Jeśli natomiast wpisze się frazę :fail:, to poczta taka będzie wracać do nadawcy z informacją o braku adresata na serwerze.

Autoresponder to usługa, która automatycznie wysyła email o podanej treści w odpowiedzi na każdego maila. Po wybraniu tej opcji pojawi się lista ustawionych autoresponderów, z których każdą można usunąć (Delete) lub zmienić (Edit). Aby utworzyć nowy autoresponder należy użyć opcji Dodaj automatyczną odpowiedź (Add Autoresponder). Pojawi się formularz, zawierający następujące pola:
E-mail - adres email, dla którego chcemy ustawić autoresponder i domena/subdomena, w której się ono znajduje (wybór z listy),
Od (From) - nazwa nadawcy (zostanie umieszczona w mailu wysłanym przez autoresponder),
Temat (Subject) - temat wysyłanego maila,
Zestaw znaków (Character Set) - zestaw znaków, który zostanie użyty w wysyłanej wiadomości (dla Polski - ISO-8859-2),
Wiadomość HTML (HTML Message) - zaznaczenie tego pola spowoduje, że wiadomość zostanie wysłana w formacie HTML,
Treść (Body) - treść wysyłanej wiadomości,
Po naciśnięciu przycisku Utwórz (Create) autoresponder zostanie utworzony i dodany do listy. Od tej pory do nadawcy każdej wiadomości przychodzącej na wybrane konto email będzie wysyłana automatyczna odpowiedź.

Tani hosting od HostingHouse.pl,