Spam Assassin

Spam Assassin to oprogramowanie, które używa zaawansowanych algorytmów do automatycznego oznacza SPAMu. Główną metodą używaną przez nie jest filtr Bayesian. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach projektu.
cPanel umożliwia konfigurację oprogramowania SpamAssassin w dosyć skromnym zakresie. Po wybraniu tego modułu pojawi się strona zawierająca dwie informacje:
Program Spam Assassin filtrujący spam jest obecnie (Spam Assassin is currently): disabled (nieaktywny), enabled (aktywny),
SpamBox jest aktualnie (SpamBox is currently): disabled (nieaktywny), enabled (aktywny).
Jeśli SpamBox nie jest aktywny, Spam Assassin jedynie oznacza pocztę, którą zidentyfikuje jako spam, poprzez dodanie specjalnego nagłówka do wiadomości. Uaktywnienie SpamBox'a powoduje, że cała poczta oznaczona jako spam zostaje automatycznie przeniesiona do specjalnej skrzynki email o nazwie 'spam', do której dostęp odbywa się poprzez protokół IMAP lub Horde/IMP (można do jej przeglądania użyć któregos z dostarczanych z cPanelem skryptów WebMail). Można również uzyskać dostęp do tego katalogu poprzez protokół POP3 - trzeba wówczas do nazwy konta dodać '/spam' (np. login@domena.pl/spam).
Aktywacja i dezaktywacja Spam Assassina i SpamBox'a odbywa się przy użyciu przycisków Aktywuj/Wyłącz Spam Assasin (Enable/Disable Spam Assassin) i Aktywuj/Wyłącz SpamBox (Enable/Disable SpamBox). Naciśnięcie przycisku Konfiguruj program Spam Assassin (Configure Spam Assassin) spowoduje otwarcie strony konfiguracji programu.
W oknie konfiguracji Spam Assassin znajdują sie pola:
blacklist_from - adres(y) email, z których przychodząca poczta zawsze będzie oznaczana jako spam; dozwolone są tzw. wildcards, czyli znaki * i ? jako zastępniki wielu i jednego znaku (np. *@onet.pl oznaczy jako spam poczte z adresów email na serwerze onet.pl),
required_hits - Spam Assassin oznacza wiadomość jako spam na podstawie specjalnej punktacji. Nie będę się tutaj wdawał w niepotrzebne szczegóły - więcej informacji na temat sposobu jej wyliczania znajduje się na stronach programu. Pole required_hits zawiera ilość punktów, które musi 'otrzymać' wiadomość, aby została zaklasyfikowana jako spam. Domyślną wartością jest 5.0, ale producent zaleca używanie wartości pomiędzy 8.0 a 10.0 (im większa wartość tym mniej maili zostaje oznaczonych jako śmieci),
rewrite_subject - domyślnie Spam Assassin nie dodaje swojego tekstu (taga) do tematu wiadomości; można uaktywnić tą funkcję wpisując w to pole wartość 1. Jest to przydatne gdy np. używamy filtrowania w programie pocztowym,
score - 5 pól odpowiada ilości punktów, które klasyfikują wiadomość jako spam, dla pięciu różnych metod weryfikacji poczty. Szczegóły dotyczące tych metod znajdują się na stronie programu Spam Assassin oraz w dokumentacji cPanela,
subject_tag - tekst, który jest dodawany do tematu wiadomości zaklasyfikowanej jako spam,
whitelist_from - adresy email, z których poczta nigdy nie jest oznaczana jako spam; obowiązują takie same zasady, jak dla pól blacklist_from.
Wszelkie zmiany w ustawieniach należy zaakceptować przyciskiem Zapisz (Save).
Należy pamiętać, że Spam Assassin, mimo że korzysta z najnowocześniejszych algorytmów heurystycznych, nie jest nieomylny. Często zdarza mu się popełniać błędy podczas klasyfikacji wiadomości jako spam, tak więc należy do niego podchodzić z rezerwą. Jeśli jednak chcemy koniecznie go używać, nie powinniśmy się decydować na automatyczne usuwanie wiadomości oznaczonych przez niego jako śmieci.

W module Email znajdują się jeszcze dwie funkcje, które są jednak dosyć często dezaktywowane przez administratorów serwerów. Są to Trace an E-mail Address (narzędzie śledzące drogę jaką przebywa wiadomość zanim dotrze do wybranego konta e-mail) oraz Modify Mail Exchange (MX Entry) (gdzie można przypisać wybrane adresy email do innych serwerów poczty).

Tani hosting od HostingHouse.pl, szybki-hosting.pl , WWW , forum amx , http://www.bpsc.com.pl/erp-dla-produkcji/ ,