Bazy danych MySQL

Moduł ten pozwala na zarządzanie bazami danych MySQL tworzonymi na serwerze oraz ich użytkownikami. MySQL (www.mysql.com) to najpopularniejszy sinik bazodanowy SQL, rozwijany na zasadach Open Source.
Po wybraniu modułu pojawi się lista wszystkich baz, jakie są utworzone na serwerze. Dla każdej z nich można wykonać nastepujące operacje:
Delete - usuwa bazę,
Check - sprawdza baze pod kątem ewentualnych uszkodzeń danych i/lub problemów z nią (np. błędy w plikach z danymi spowodowane próba zapisu danych w momencie braku miejsca na dysku),
Repair - stara sie naprawić uszkodzenia bazy.
Ponizej znajduje się lista użytkowników (Users) przypisanych do danej bazy. Każdy użytkownik ma uprawnienia do wykonywania różnych operacji na bazie (o tym dalej). Można usunąć wybranego użytkownika (Delete), ale należy pamiętać, że usuwa ona jedynie przypisanie użytkownika do bazy, a nie samego użytkownika. Do każdej bazy ma również pełny dostęp użytkownik główny (dane konta głównego).
Pod listą baz znajduje się formularz umożliwiajacy przypisanie istniejącego użytkownika do wybranej bazy i nadania mu odpowiednich uprawnień. Przez wzgląd na bezpieczeństwo powinno się tworzyć osobnego użytkownika dla każdej z baz i nadawać mu możliwie najmniejsze uprawnienia.
Aby przypisać użytkownika do bazy należy wybrać go z listy po lewej, z prawej listy wybrać odpowiednią bazę, zaznaczyc odpowiednie checkboxy poniżej (Privileges) i nacisnąć przycisk Add User To Db. W celu nadania użytkownikowi wszystkich uprawnień (co jest konieczne do 'automatycznej' instalacji dużej części skryptów, np. phpBB czy PHPNuke), należy zaznaczyć checkbox All.
Dostępne dla użytkowników uprawnienia:
ALTER - modyfikacja tabel (usuwanie/dodawanie kolumn i indeksów),
CREATE TEMPORARY TABLES - tworzenie tabel tymczasowych, usuwanych automatycznie po zakończeniu sesji,
CREATE - tworzenie tabel,
DELETE - usuwanie danych z tabel,
DROP - usuwanie całych tabel (struktury, a nie samych danych),
SELECT - wybieranie danych z tabel,
INSERT - dopisywanie danych do tabel,
UPDATE - aktualizacja danych w tabelach,
REFERENCES - tworzenie i modyfikacja powiązań pomiędzy tabelami,
INDEX - tworzenie i modyfikacja indeksów tabel,
LOCK TABLES - blokowanie tabel.
Poniżej znajduje się formularz tworzenia nowej bazy. Aby utworzyć nową bazę należy wpisać jej nazwę w polu Db i nacisnąć przycisk Add Db. Baza zostanie utworzona (o ile podana nazwa nie jest już wykorzystana). Należy pamiętać, aby nie do końca wzorować się na nazwach już istniejących baz, ponieważ maja one (w większości przypadków) nastepujący format: 'nazwakonta_nazwabazy'. Wpisując nazwę bazy do utworzenia nie należy podawać pierwszego członu - jest on dodawany automatycznie przez cPanel (aby nie było konfliktu nazw na całej maszynie).

Users

Aby utworzyć nowego użytkownika należy wpisać w polu Username jego nazwę, w polu Password hasło i nacisnąć przycisk Add User. Nad formularzem znajduje się lista istniejących już użytkowników. Można usunąć wybranego z nich (Delete). Należy pamiętać, ze usunięcie użytkownika wbrew pozorom nie usuwa jego przypisania do bazy - trzeba zrobic to 'ręcznie' poprzez samodzielne usunięcie go z bazy. Dopiero po utworzeniu nowego użytkownika można go przypisać do wybranej bazy (lub kilku baz).

Access Hosts

Jest to lista hostów, które mogą łączyć się z bazami danych. Lista ta ma na celu umożliwienie dostępu do bazy skryptowi/programowi z poza serwera. Można tu np. dopisać swój komputer jako uprawniony do zdalnego dostępu do bazy. W tym celu należy wpisać w polu Host adres IP, ewentualnie zastepując dowolny ciąg znaków znakiem '%' i nacisnąć przycisk Add Host.

phpMyAdmin

Potężne narzedzie (skrypt PHP) służące do zarządzania bazami danych oraz danymi w nich zawartymi. Dokumentacja do niego znajduje się na stronie projektu (www.phpmyadmin.net), więc nie będę tutaj się na ten temat rozpisywał, tym bardziej, że jest to dosyć szerokie zagadnienie.

Tani hosting od HostingHouse.pl, przelewy24 czy dotpay , www.netszamba.pl , opinie internautów o ultraszybkim dostawcy internetu internet Airmax dostępne na forum użytkowników sieci ,