Subdomeny

Moduł ten pozwala na zarządzanie subdomenami oraz ustawianie dla nich specyficznych przekierowań. Po jego wybraniu pojawi się lista aktualnie istniejących subdomen wraz z nazwą katalogu na serwerze, do którego się odnoszą. Z zasady katalog ten ma taką nazwę, jak subdomena.
Aby utworzyć nową subdomenę należy wpisać jej nazwę w polu znajdującym się pod wykazem subdomen, a następnie z listy rozwijanej wybrać domenę, dla której zostanie ona utworzona i nacisnąć przycisk Add. Możesz teraz przypisać konto FTP do nowej subdomeny (patrz 7.1. Konta FTP). Należy pamiętać, że dla nowo dodanej subdomeny automatycznie jest tworzony na serwerze katalog o takiej samej nazwie.
Aby ustawić przekierowanie dla subdomeny należy wybrać ją z listy i nacisnąć przycisk Setup Redirection. Pojawi się pole, w którym należy wpisać adres, na który będzie przekierowywany użytkownik i nacisnąć przycisk Save. Aby usunąć przekierowanie należy wybrać odpowiednią subdomenę z listy i nacisnąć przycisk Remove Redirection.
Usunięcie subdomeny odbywa się poprzez wybranie jej z listy i naciśnięcie przycisku Delete. Należy pamiętać, że usunięcie subdomeny nie powoduje usunięcia katalogu, do którego była przypisana.
Działanie subdomen opiera się na serwerach DNS, tak więc informacje o subdomenach muszą zostać rozpropagowane do innych serwerów DNS w sieci zanim subdomena stanie się w pełni funkcjonalna.

Tani hosting od HostingHouse.pl, rhosting.eu , https://www.ccontrols.net/pl/produkty/oprogramowanie/altium-designer/ ,