Anonimowy FTP

Anonimowy FTP (Setup Anonymous FTP Access) Opcja ta pozwala na dosyć ograniczoną konfigurację do anonimowego konta FTP. Konto takie nie wymaga logowania od łączącego się użytkownika. Często takie konto jest wykorzystywane do publicznego udostępniania różnych plików. Możesz uaktywnić anonimowe konto FTP zaznaczając opcję Pozwól na anonimowy dostęp FTP do... (Allow anonymous access to...). Możesz również zezwolić anonimowym użytkownikom na upload plików na serwer do specjalnego katalogu (z reguły nazywającego się 'incoming') zaznaczając opcję Pozwól na anonimowy upload plików do... (Allow anonymous upload to...). Zmiany oczywiście zatwierdza się przyciskiem Ustawienia zapisane (Save Settings).

Anonymous FTP Message

Opcja ta pozwala na zdefiniowanie tekstu powitalnego, który zostanie wyświetlony po połączeniu się z anonimowym kontem FTP.

Tani hosting od HostingHouse.pl, wms system ,