Poczta przez WWW (Web Mail), dodawanie nowych kont

Po jej wybraniu pojawi się strona z wyborem aplikacji do obsługi poczty poprzez przeglądarkę. Zależnie od providera, do wyboru są następujące narzędzia: NeoMail. Horde i SquirellMail. Nie będę tutaj opisywał każdego z nich osobno, ponieważ posiadają one własną dokumentację. Pamiętać należy, że domyślnie aplikacja loguje się do konta głównego.

Po wybraniu tej opcji pojawi się lista istniejących na serwerze kont email. Jak pierwsze na liście znajduje się konto główne, którego nie można usunąć. Lista zawiera adres konta email i login do niego (nazwa użytkownika + domena). Obok każdego z kont znajdują się opcje:
Delete - usunięcie konta email,
Read Webmail - czytanie i wysyłanie poczty z poziomu przeglądarki. Jej wybór spowoduje przeniesienie użytkownika na stronę logowania do konkretnego konta, a następnie na stronę wyboru aplikacji webmail
Change Quota - zmiana przydzielonego danemu kontu limitu pojemności; wpisanie wartości 0 (zero) spowoduje zdjęcie limitu,
Change Pass - zmiana hasła konta,
Outlook (Express) AutoConfig - automatyczna konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook i Outlook Express; w praktyce generowany jest plik .reg, zawierający odpowiednie wpisy do rejestru (dopisywane automatycznie po jego uruchomieniu),
Dodaj konto (Add Account) - utworzenie nowego konta email; konieczne jest wpisanie loginu (pole E-mail), wybór domeny lub subdomeny, w której konto zostanie utworzone oraz podanie hasła dla konta (Password); opcjonalnie można ustawić limit pojemności konta, wpisując go w polu Rozmiar skrzynki (Quota); wpisanie wartości 0 (zero) spowoduje utworzenie konta bez limitu.

Tani hosting od HostingHouse.pl, wydajny systemy planowania produkcji Impuls Evo ERP firmy BPSC , etykiety logistyczne GS1 ,