Menadżer plików

cPanel udostępnia dosyć proste (ale w większości przypadków wystarczające) narzędzie do zarządzania plikami na serwerze. Można z jego pomocą wysyłac pliki na serwer, edytować je, usuwać, tworzyć katalogi, nadawać prawa dostępu (CHMOD) itp.
Po wybraniu tej opcji otworzy się nowe okno zawierające listę katalogów i plików katalogu głównego Twojego konta. Lista zawiera informacje o aktualych uprawnieniach danego katalogu/pliku oraz rozmiarze plików.
Po kliknięciu na nazwę katalogu/pliku, po prawej stronie pojawi się menu zawierające dostępne operacje.
Dla katalogu są to:
Delete this folder and all files under it - usunięcie katalogu i wszystkich plików w nim się znajdujących,
Rename this folder - zmiana nazwy katalogu,
Change Permissions - zmiana praw katalogu (CHMOD),
Move this folder - przeniesienie katalogu wraz zawartością w inne miejsce na serwerze,
Copy this folder - skopiowanie katalogu wraz z zawartością w inne miejsce na serwerze.
Dla plików do wyboru są następujące operacje:
Show file - pokazanie zawartość pliku,
Delete file - usunięcie pliku,
Edit file - edycja pliku (dotyczy jedynie plików tekstowych),
Change Permission - zmiana uprawnień dla pliku (CHMOD),
Rename file - zmiana nazwy pliku,
Copy file - skopiowanie pliku w inne miejsce na serwerze,
Move file - przeniesienie pliku w inne miejsce na serwerze.
Usunięte pliki i katalogi nie sa fizycznie usuwane z serwera, a jedynie umieszczane w Koszu (Trash), znajdującym się pod listą dostępnych operacji. W każdej chwili można przywrócić usunięte dane używając listy znajdujących się w koszu elementów. Kliknięcie na nazwie Kosz (Trash) spowoduje usunięcie danych z kosza (nie będą już możliwe do odzyskania).
Lista katalogów i plików zawiera również pozycje:
Create New Folder - utworzenie nowego folderu w bieżącym katalogu,
Upload file(s) - wysyłanie plików na serwer; po wybraniu tej opcji pojawi się formularz zawierający 12 pól, w których używając przycisku Przeglądaj (Browse) możemy wpisać nazwy plików do wysłania. Dodatkowo można zaznaczyć opcję Nadpisz istniejące pliki (Overwrite existing files), która spowoduje, że pliki o identycznych nazwach istniejące już na serwerze zostaną zastąpione przez ich nowe (wysyłane) wersje,
Create New File - utworzenie nowego pliku.
Operacje zmiany nazwy oraz tworzenia nowych plików czy katalogów powodują pojawienie się po prawej stronie pola, w którym należy wpisać nową nazwę i zatwierdzić ją przyciskiem Rename/Create.
Aby zmienić aktualnie wyświetlany katalog należy kliknąć na ikonkę folderu znajdującą się obok nazwy katalogu.

Tani hosting od HostingHouse.pl, q-matic , KAMILA SZCZAWIŃSKA , cda.com.pl/ ,