Kopie zapasowe

Kopie zapasowe (Backup) Dostępność tej opcji jest zależna od tego, czy administrator aktywował system tworzenia kopii zapasowych w cPanelu.
Moduł ten umożliwia tworzenie kopii bezpieczeństwa danych na serwerze oraz odtwarzanie z nich danych.

Utwórz/pobierz pełną kopię zapasową (Generate/Download a Full Backup)

Pozwala na stworzenie i pobranie pełnej kopii wszystkich danych znajdujących się na serwerze. Po jej wybraniu pojawi się lista zawierająca stworzone do tej pory kopie znajdujące się w katalogu domowym serwera (z możliwością ich ściagnięcia) oraz formularz zawierający pola:
Miejsce docelowe kopii zapasowej (Backup Destination) - lista zawierająca możliwe miejsca, w których zostanie umieszczona kopia danych; wybranie opcji Katalog domowy (Home Directory) spowoduje umieszczenie kopii na serwerze w katalogu głównym; wybranie Zdalny serwer FTP (Remote FTP Server) spowoduje przesłanie utworzonej kopii na serwer FTP,
Zdalny serwer (Remote Server) - adres zdalnego serwera FTP, na który zostanie przesłana kopia,
Zdalny użytkownik (Remote User) - nazwa użytkownika (login) zdalnego serwera FTP,
Zdalne hasło (Remote Password) - hasło zdalnego serwera FTP.
Naciśnięcie przycisku Utwórz kopię zapasową (Generate Backup) spowoduje utworzenie kopii danych i umieszczenie jej w wybranym miejscu (katalog domowy lub zdalny serwer FTP).

Pobierz kopię zapasową katalogu domowego (Download a home directory Backup)

Pozwala na pobranie ostatniej kopii danych zawartych w katalogu domowym (public_html). Kopia jest skompresowana (format TAR/GZ), a jej nazwa zawiera datę wykonania.

Pobierz kopię zapasową bazy danych MySQL (Download a MySQL Database Backup)

Pozwala na pobranie kopii baz danych. Kopia każdej z założonych na serwerze baz jest zapisywana osobno.

Odtwórz kopię zapasową katalogu domowego (Restore a Home Backup)

Opcja pozwala na odtworzenie danych z kopii katalogu domowego (patrz Pobierz kopię zapasową katalogu domowego). Aby to zrobić należy wybrać kopię używając przycisku Przeglądaj (Browse), a następnie nacisnąć przycisk Wczytaj (Upload).

Odtwórz bazę danych MySQL (Restore a MySQL Database)

Pozwala na odtworzenie bazy MySQL z kopii (patrz Pobierz kopię zapasową bazy MySQL).

Odtwórz aliasy/filtry (Restore an Alias/Filter)

Pozwala na odtworzenie aliasów i filtrów z kopii. Kopię aliasów i filtrów można pobrać z listy znajdującej się pod opisanymi wyżej opcjami.

Tani hosting od HostingHouse.pl, Top Komputer , sprzedaż niszczarek ,