Strona główna - co tu znajdziemy?

Strona główna

Konto - informacje ogólne (General account information)

Pakiet usług (Hosting package) - wprowadzana przez firmę obsługującą serwer nazwa pakietu usług (dowolna, nie ma żadnego znaczenia).
Subdomeny (Subdomains) - liczba założonych/możliwych do założenia subdomen.
Domeny zaparkowane (Parked Domains) - liczba zaparkowanych/możliwych do zaparkowania domen; parkowanie domeny polega na rejestracji jej z wykorzystaniem serwerów DNS, ale bez możliwości jej praktycznego wykorzystania (nie jest aktywna).
Domeny podpięte (Addon Domains) - liczba podpiętych/możliwych do podpięcia domen; podpięta domena może odwoływać się do dowolnego katalogu na serwerze, a co za tym idzie na jednym koncie może działać równolegle kilka stron www pod zupełnie innymi adresami (domenami).
Bazy danych MySQL (MySQL Databases) - liczba utworzonych/możliwych do utworzenia baz MySQL.
Zajęte miejsce na dysku (Disk usage) - chyba nie wymaga komentarza.
Rozmiar danych SQL (SQL Disk usage) - miejsce, jakie zajmują bazy danych MySQL; zależnie od providera wielkość baz danych wlicza się lub nie do dostępnego miejsca na dysku.
Wolne miejsce na dysku (Disk space available) - wolne miejsce na dysku w ramach konta.
Wykorzystany transfer (w miesiącu) (Bandwidth usage (current month)) - ruch (transfer), który serwer wygenerował w bieżącym miesiącu.
Konta email (Email Accounts) - liczba założonych/możliwych do założenia kont email.
Przekazywanie email (Email Forwarders) - liczba założonych forwardów poczty email (przekazywanie poczty na inne konto); nie ma limitu ich ilości.
Automatyczne odpowiedzi (Autoresponders) - liczba założonych autoresponderów (automatyczne odpowiedzi na emaile przychodzące na dane konto); nie ma limitu ich ilości.
Listy adresowe (Mailing Lists) - liczba założonych/możliwych do założenia list mailowych.
Filtry poczty elektronicznej (Email filters) - liczba założonych filtrów poczty email; nie ma limitu ich ilości.
Konta FTP (FTP Accounts) - liczba założonych/możliwych do założenia kont FTP.

Serwer - informacje (General server information)

System operacyjny (Operating system) - informacja o systemie operacyjnym, na jakim działa serwer.
Service status - stan usług na serwerze; po kliknięciu w link znajdujący się obok pojawi się tabela zawierająca stan usług zainstalowanych na serwerze (np. Apache, Bind, ftpd, imap, mysql) oraz informacje o stanie samej maszyny (obciążenie serwera - server load, zajętej pamięci operacyjnej - memory used, zajęte miejsce na partycjach itp.).
Moduły Perl (Installed Perl Modules) - lista zainstalowanych modułów Perl'a.
Ponadto w tej sekcji znajdują się informacje o wersjach najważniejszych usług i oprogramowania zainstalowanego na serwerze.

Tani hosting od HostingHouse.pl,